This WordPress.com site is the bee's knees

Bild

Ja det kan man men det kräver träning och öppenhet för att släppa in det nya i ditt liv…lite i taget men du kan förändra jättemycket genom att ändra ditt “tänk”. Nedan har jag påvisat hur vi tänker och känner och hur starkt den inre trygghetszonen agerar och det är banne mig inte lätt att ta tag i sina oönskade tankar men ibland måste man om man hamnat i en negativ spiral och det inte blir bättre av något man gör, tycker man. Det finns massor man kan göra men den tanken måste komma att man VILL göra en förändring men det kräver mycket och gör ofta ont i själen när man börjar jobba med sig själv. Detta är också en del i återhämtningen av sig själv för att orka med sitt liv både på jobbet och hemma i sin trygga omgivning.

Har plockat ut lite från en bra website, eftersom jag anser att de skrev det så som jag skulle gjort: http://www.halsosidorna.se/Mentalochpsykiskhalsa.htm

/Petra

Förändringsarbete!

Din omgivning påverkar dig, och ditt liv har påverkat dig så här långt! Men den största anledningen till hur du mår påverkar du faktiskt själv! Detta genom att ödmjukt börja lära dig förstå hur du fungerar som människa, hur du tänker, känner och agerar, varför det är som det är just nu! något som sammantaget förhoppningsvis kan leda fram till att du startar ditt eget förändringsarbete! 

​Vi är alla ganska vilsna, rädda och känner oss ofta misslyckade i många situationer. Det är egentligen inget konstigt med det, för vi är väldigt lika innerst inne, så du eller jag är inte ensamma, och du behöver inte ta dina misslyckande så allvarligt utan kan välja att se på dem som lärdomar och input till något du kan förändra för att du helt enkelt tycker det är dags att gå vidare… Och det härliga med allt förändringsarbete är att du får ramla ner och göra en omstart då och då, sådant är livet…

Tankar som vanemönster!

95 % procent av alla beslut vi tar gör vi av gammal vana och utan att reflektera, dvs. bara 5 % av våra beslut är fullt medvetna! Detta enligt axiologerna som studerar hur vi tänker. Enligt dem så tänker du och jag ca 40 000 tankar per dygn! och det finns mer än 15 miljoner olika tankemönster! Genom att lära dig att förstå dina tankemönster och även våga förändra de som inte är bra medvetet har du mycket vunnet! Genom att bli mer medveten om dina tankar kan du även lära dig kontrollera olika situationer bättre, ta de rätta besluten samt utveckla dig till din fulla potential!

Motstånd och vanor!

I arbetslivet, i sociala relationer, i träning, ja i nästan alla sammanhang så är det någon form av övning, övning, övning som först gäller för att uppnå goda resultat som kunskap, förståelse och balans. När kunskapen  sen är inhämtad är det däremot betydligt enklare att uppehålla och förädla kunskapen! Varför skulle det vara annorlunda med den mentala och psykologiska hälsan? 

Motstånd och misslyckande ger egentligen stora möjligheter till uppvaknande och förändring, så även det som kan tyckas vara svårt har en potential att skapa mervärde till dig på sikt genom att skapa insikt och möjlighet till förändring.

Inom psykologin är det erkänt och vedertaget att det du tänker tillräckligt ofta och tror på och känner inom dig tillsist blir en vedertagen sanning, en självuppfylld profetia! Gäller för dina tankar, känslor, värderingar och handlingar i olika situationer – om det så är negativt eller positivt! En sorts inre hjärntvätt som pågår och fått fäste och som tillsist tar över oss! Än värre är att situationer som du inte behärskar och tidigare upplevt motstånd och känt misslyckande i per automatik slår på och upplevs på liknande sätt nästa gång du möter dessa situationer. Det samma gäller känslor du har! Du har redan byggt upp ett inre motstånd som nu löser ut igen. Samma spår spelas upp på skivan igen kan tyckas…

Trygghetszonen vi alla har….den behövs men ibland måste vi omprogrammera den medvetet för att må bra!

 Att vara kvar i en Trygghetszon där dina rädslor och misslyckanden får verka kan även vara ett hinder mot att du förändrar dig, du känner dig hemma i dessa motstånd och problem som drabbat/drabbar dig och du identifierar dig med dem så mycket att de blir din förstärkta självbild av dig själv, mot dig själv och din omgivning. Du är trygg i det du har, men inte i vad du kan få!!!

​Du och jag agerar alltid i någon form av trygghetszon, om du är redo att förändra din självbild och skapa ett nytt sätt att se och agera kan du med fördel använda dig av positiva tekniker, exempelvis: affirmationervisualisering, eller helt enkelt ändra dina vanor och skapa nya mönster i din vardag och tankesfär genom att ta ett beslut att helt enkelt göra så, svårare behöver det inte vara!

Rädslor!

Hur bra är du på att bara vara här och nu i stunden? Tankar och minnen skapar känslor! Och negativa känslor av skuld och rädsla kan vara så framträdande i ditt liv att de tar överhanden, vilket kan innebära att du känner skuldkänslor för det förflutna (dina minnen) och oro och rädsla för det som ska komma i framtiden! Dvs. du tappar förmågan att leva här och nu, något som inte är bra för ditt psyke och din hälsa på sikt!​

 skuld_radsla.jpg

          Figur: Tidsbundna känslor av skuld kopplat till dåtiden, och rädsla koppat till framtiden.

 Obs!

Ångest beror ofta på negativa emotionella minnen som automatiserats och som blir aktiva vid vissa situationer/sammanhang samt en rädsla för framtiden.

Tankar:

Tankar kan väl så ofta bara uppstå av sig själv kan det tyckas, plötsligt slår de bara till, helt utan anledning! Allt för ofta speglar tankarna gamla problem eller rädslor av olika slag! Eller så upprepar de gamla föreställningar och mönster. Men hur ofta tänker du aktivt medvetna engagerade tankar!

​Situationer som påminner om tidigare minnen kan var den utlösande faktorn. Det verkar även finnas en tänkande process som pågår inom dig, redo att få komma till tals. Dina tankar triggar i sin tur i gång känslor av olika slag. 

Är du i så fall helt utlämnande till dig själv utan att du varken kan styra eller påverka dina tankar och känslor. Nej, här kommer det intressanta in att genom att du mer medvetet försöker uppleva och reflektera över dina tankar och känslor, acceptera dem och via olika metoder försöka skapa nya tankemönster kan du rent medvetet omforma och påverka såväl ditt sinne, din personlighet och i förlängningen din fysiska hälsa, du kan även påverka din inre dialog.​

Att du självmedvetet skapar nyare om mer konstruktiva och positiva tankar, speglar sig därför i ditt inre och ditt yttre… Du gör en sorts omprogrammering av dig själva hur hemskt det än kan låta. 

OBS: det ovan är lånat från websidan: http://www.halsosidorna.se/Mentalochpsykiskhalsa.htm

UPPGIFT:

Är du en pessimist eller en optimist?  

Beskriv dig själv så neutralt du kan och notera också det du skulle kunna förändra i ditt tankemönster, med små medel.

Detta gör du för dig själv….gå gärna in på websidan ovan och läs mer om det intresserar dig och var så neutral som möjligt när du läser.

Advertisements

Comments on: "Tankar och vanor…kan jag göra något åt dem?" (1)

  1. Carina Larsson said:

    Så är det. Man svarar ja eller nej för snabbt för att det är enkelt. Man är rädd att det ska bli fel när det egentligen är så att våga svara tvärtom och chansa lite för man är rädd för en förändring och vad alla ska tycka runt om om en förändring. Men en förändring kan vara det absolut bästa. Man måste våga föra en dialog med sig själv. Jag har fört den hårt och för den ännu. HJärntvätt vet jag en del om. Så jag lever här och nu trots allt man har i säcken. Jag är båda men jobbar hårt. Jobbar inom städ där många är väldigt negativa och det är lätt att dras med.
    Ha en bra kväll

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: