This WordPress.com site is the bee's knees

För en vecka sedan hade vi planeringsdag på jobbet, vi åkte iväg på stor båt och hade konferens med bl a föreläsning av Lars Habbe om “Lex Sarah” och hur viktig den lagen faktiskt är och hur lätt det är att kränka de vi arbetar med inom omsorgen och att man behöver den där lilla sparken i baken och påminnelsen om vad som är rätt och fel, och hur lätt det är att glömma bort att ifrågasätta sitt arbetssätt genom att göra “som man alltid har gjort”. Jättebra och tack för det Lars!!

Sedan pratade Maria Smitt om något som kallas Förändringens Fyra Rum och som utvecklats av en herre vid namn Claes Janssen.

Bild

 

Denna modell är spridd över hela världen och i alla typer av företag och här kan man se var man själv befinner sig. Dessa rum befinner vi oss i hela tiden eftersom livet, arbetet, familjen hela tiden förändras. Det viktiga är att man inte stannar upp för länge i något utav rummen för då får man ingen kontinuitet i det man gör, man når inte målen och man kommunicerar inte med varandra utan man tar för givet en massa saker och man känner sig utanför och är inte med i gruppen. Vi rör oss alltså ständigt genom dessa rum i kortare eller längre perioder, ibland inom loppet av några timmar eller så tar det hela livet. Du kan befinna dig i flera rum samtidigt (ett rum på jobbet och i ett helt annat rum hemma och på fritiden).

Första rummet: Nöjdhet

Befinner man sig i det första rummet är man nöjd och tillfreds med livet. Man känner sig trygg, man har kontroll och vet vad som förväntas av en. Medarbetaren producerar och levererar. Arbetslaget känner att de vet var de har varann och känner sig trygg i att kunna vara sig själv.

Trygghet eller stagnation

Nöjdheten behövs för att kunna fira framgångar och känna av projektavslut.  Fastnar man i nöjdhet sker en stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter. 

Förändra inte det som fungerar bra

Inför ett förändringsarbete är det viktigt för ledningen att stanna till och reflektera kring vad det är man idag är nöjd med, vad är det som fungerar bra? Vad är det som absolut inte bör förändras?

Andra rummet: Censur/förnekande

När nöjdheten har förlorats genom en förändring hamnar man i ett stadium av censur eller förnekelse. Antingen har förändringen skett snabbt (genom en lagförändring eller en farlig konkurrent som dykt upp på marknaden) eller långsamt (genom många små förändringar, uppsägningar eller att lönsamheten långsamt blivit sämre ).

Medarbetaren förnekar det inträffade och försöker låtsas som om ingenting hänt.

Man strävar efter att komma tillbaka till det som varit och vill göra så som man alltid gjort.

Självinsikt som för dig vidare

Censuren kan ske medvetet (vill inte veta av förändringen och sållar bort informationen av olika anledningar) eller omedvetet (hoppas innerst inne på att förändringen ska gå över och informationen landar inte på riktigt). Genom självinsikt, kan medarbetaren komma vidare till nästa fas. Man reflekterar över vad det är som har hänt och får en insikt om att det inte kommer att bli exakt som förut efter detta.

Som chef kan man ge feedback till de medarbetare som fastnat i förnekelsefasen. Du som ledare spelar en stor roll här. Informera om att förändringen är här för att stanna och var tydlig i informationen kring hur man ska arbeta hädanefter .

Censurering kan leda till ett kreativt klimat

Censur/förnekelsefasen behövs i dagens samhälle,  då vi blir överösta med information och bombarderas med intryck. Vi kan inte hantera all stimuli och gör klokt i att inte ta till oss allt, utan censurera bort det som inte rör vår arbetssituation. En förnekelse är också av godo då någon kläckt en idé. Genom inställningen att ”det ordnar sig” eller att “vi löser det andra varefter”, där man förnekar de problem och svårigheter som kan uppstå, uppstår ett mycket mer kreativt klimat där man i förväg inte oroar sig för allt det som kan hända.

Tredje rummet: Förvirring

När vi inser att allt det trygga, som vi är vana vid har gått förlorat skapar det en stor förvirring hos individen och inom organisationen. Ett kaos uppstår på grund av många känslor som dyker upp och leder till en oförmåga att skapa struktur eller sortera bland alla intryck. Det kan uppstå både enklare problem med frågor kring arbetsuppgiften, djupare strukturproblem kring roller på arbetsplatsen eller existensiella frågor på individnivå kring identitet.

Från botten finns det bara en väg att gå- upp!

Detta brukar kallas nollpunkten, när organisationen eller individen når botten. Man tvingas inse att det aldrig kommer att bli nöjdhet i exakt samma form som tidigare. Kanske har man tvingats ge upp en dröm eller vision som man levt med länge.

Fastnar organisationen i förvirringsfasen, skapas en osund arbetsplats med många sjukskrivningar osv som följd.

Mod och medvetna val krävs

Förvirringsfasen behövs, då det är här en vilja till förändring väcks. Man är på noll och vill vidare.

Som ledare behöver du dels stötta dina medarbetare för att de ska fatta mod och göra väl medvetna val, dels behöver du själv vara modig och fatta avgörande beslut för att kunna gå vidare till fjärde rummet.

Fjärde rummet: Inspiration/förnyelse

I detta rum sjuder det av kreativitet och idékreeringen tar fart.

Här är det viktigt att ta tillvara de bästa ideerna, som kan bli ny produktivitet, ny verksamhet som skapar ny nöjdhet inom organisationen.

Nytändning av nya visioner

Inspirationsfasen är viktig, då det är här alla kreativa idéer som för organisationen vidare uppstår. En ny möjlighet visar sig som kan utmynna i en ny vision som skapar en nytändning inom organisationen.

Mycket snack och liten verkstad

Som ledare är det viktigt att gå från ord till handling genom att förverkliga idéerna. Fastnar man i inspirationsfasen blir det “mycket snack och liten verkstad”. 

Det gäller att prata med varandra och se till att man arbetar mot samma mål och att alla är med på tåget. Det är allas vår skyldighet inte bara chefernas. Vi anställda har faktiskt ett stort ansvar att ta vårt arbete på allvar, att vara stolta över det vi gör för utan varandra skulle ingen av oss ha ett arbete att gå till. Cheferna behöver oss och vi behöver dom och självklart det viktigaste för oss inom Vård och Omsorg: de som vi ska stödja behöver oss för att klara sin vardag och det får vi aldrig glömma…den enda fråga vi behöver ställa oss själva är ju: För vem är jag här?

Något att tänka på är ju då, hur ser det ut på din arbetsplats? I din vardag? Prata gärna om det på era personalmöten, föreningsmöten eller i skolan. Det här är något som är ständigt pågående – Förändring….vare sig vi vill det eller inte och då gäller det att ta vara på här och nu. Vill man veta mer och till och med få utbildning i detta så kan man gå in på:

http://www.forandringensfyrarum.se/

Ha nu en bra dag, själv ska jag krypa ner i min soffa igen och kurera en rejäl förkylning och ett halsont som bara anföll mig igår kväll.

/Petra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: