This WordPress.com site is the bee's knees

Ja hur står det egentligen till på just din arbetsplats? Arbetar man salutogent?

Vad i hela friden menar jag då med det, jo jag tänker att man fokuserar på hälsan och sammarbetet på arbetsplatsen att man ser det som är friskt och inte letar fel och brister hela tiden. För att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt bör vi också tänka på hela människan och då menar jag inte bara på mig själv. Självklart är ju fokus på mig och mitt eget beteende som jag själv måste ta ansvar för men vi måste lära oss att se våra kära kollegor också. Att bli sedd för den man är, är otroligt viktigt.

Termen Salutogenes är en sammansättning av latinets “Salute” vilket betyder hälsa eller välgång och grekiskans “genesis” som betyder Ursprung, uppkomst eller härstamning. Att jobba på en arbetsplats med Salutogena värderingar innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade “friskfaktorer” än på “riskfaktorer.

Är ni intresserade av att del av mer i ämnet kan jag rekommendera Aaron Antonovsky´s bok “Health, Stress and Coping” eller så söker ni på Salutogent förhållningssätt här på webben, det finns mycket forskning kring just det här området. Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten, Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

Men vad innebär det i praktiken? Jo det hela handlar om en kombination av tre olika delar och det första är

Meningsfullhet – att känna att livet har en mening. Det motiverar oss att kämpa när vi möter svårigheter. Eftersom livet i sig har ett högt värde blir det värt att satsa energi på att lösa problemen. Upplever man inte att livet har någon mening så har man heller inte ork, motivation eller lust att delta i problemlösning. Vad som är meningsfullt i livet är inte statiskt utan alla har vi olika tankar runt detta. Men några exempel kan vara:

*Att få ägna sig åt någonting som intresserar en.
*Att få ha en social gemenskap och känna tillhörighet, eller att känna sig behövd.
*Att få fundera kring existentiella frågor, som livets mening och vad som kan hända efter
döden. Det kan handla om att få tala eller skriva om sitt liv och om döden.
*Att få vara delaktig; vara med och bestämma i arbetslivet, i skolan eller var man befinner sig.

Begriplighet handlar om att förstå sig själv, sin omgivning och tillvaro och att vara förstådd. Den som har hög begriplighet upplever tillvaron som ordnad, sammanhängande och strukturerad, vilket skapar trygghet. Den som har låg begriplighet kan snarare uppleva kaos, oordning och oförutsägbarhet, vilket skapar oro och hjälplöshet. Begripligheten kan öka genom tydlig
information och kommunikation.

Hanterbarhet handlar om att en människa upplever att hon har tillräckligt med resurser för att hantera de påfrestningar hon står under. Hanterbarheten är beroende av att individen kan, vill, vågar och får använda sina egna och andras resurser. Om det saknas balans mellan resurser och påfrestningar skapar det negativa känslor. Den som utsätts för alltför stora påfrestningar upplever stress, frustration och uppgivenhet. Men det finns också en fara med att ens resurser underutnyttjas och man inte utsätts för tillräckligt stora utmaningar i tillvaron. Detta kan skapa passivitet, nedstämdhet och inlärd hjälplöshet. Hanterbarheten kan ökas med hjälp av till exempel tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning, ledsagning, stöd och motivation. Den som är underbelastad kan uppmanas att ta ett större ansvar och stimuleras till att göra mer genom att andra gör mindre. Allt för att skapa en så god balans som möjligt mellan resurser och belastning.

Tydligt och klart, eller hur? Dessa tre, väldigt viktiga faktorer går under ett samlingsnamn KASAM och för att vi alla ska må bra så bör vi ha en stark KASAM för då klarar vi oss bättre när motgångarna väller in över oss.

Med det önskar jag er alla en härligt skön Allhelgona helg med fokus på att minnas våra nära och kära med glädje och skratt!!

Advertisements

Comments on: "Salutogenes, hur jobbar du på din arbetsplats?" (3)

  1. Raili Honkanen said:

    Hej Petra! Tack Petra för din mycket välskriven och inspirerande blogg. Läste alla årets inlägg du har skrivit och det gav mig mänga tänkvärda stunder och inspiration. Du beskriver jättebra vad salutogent arbetssätt betyder och jag känner att vi har mycket att tänka på hur vi bemöter de som vi jobbar med. Hoppas att vi har tid i morgon på P-mötet att prata om det du skriver.
    /Raili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: